SCHOLEN

Filosoferen binnen burgerschap

In de nieuwe eindtermen van de Vlaamse overheid wordt sterk ingezet op burgerschap. Filosoferen is hét middel bij uitstek om de burgerschapsvaardigheden van je leerlingen te trainen! Dit kan als vakoverschrijdende activiteit, maar ook binnen vakken als cultuur- en gedragswetenschappen, Latijn, Grieks, geschiedenis, Nederlands, godsdienst of zedenleer.

Wat hebben we te bieden?


Wij bieden sessies filosoferen aan voor de tweede en derde graad van alle onderwijsvormen. Aan de hand van een ervaringsgerichte instap en een door de leerlingen zelf gekozen vraag, voeren we een prikkelend filosofisch gesprek.

In een filosofisch gesprek trainen we leerlingen in:

  • Hun gedachten helder formuleren, en zich met precisie uitdrukken
  • Nauwkeurig luisteren
  • Samenhangend argumenten verwoorden
  • Kritisch omgaan met informatie
  • Individueel en in groep reflecteren
  • Grondiger nadenken
  • Respectvol omgaan met meningsverschillen.  

Doel? Het vormen van kritische, verantwoordelijke en betrokken burgers, die opkomen voor zichzelf, én hun steentje bijdragen aan de samenleving.'Onze derdejaars reageerden uiterst enthousiast op zowel de leerinhoud als de manier waarop Wouter en Michiel hen hadden leren filosoferen. En ja, het had nog langer mogen duren. Een aanrader!'

− Lode Delputte, leraar Nederlands Atheneum Brussel

Praktisch

Waar? De sessies gaan door bij jou op school.
Duur? 100 minuten (twee lesuren).
Doelgroep? Tweede en derde graad ASO, TSO, BSO en KSO.
Groepsgrootte? Maximum 25 leerlingen.
Prijs? De prijs voor één sessie van twee lesuren bedraagt 200 euro (exclusief vervoerskosten). Wij bieden pakketten aan van één twee, of drie sessies. De meeste resultaten behaal je met minimum twee sessies.


Op zoek naar een boeiende en stimulerende activiteit voor je school of klas?