ORGANISATIES

Leiden vergaderingen weleens tot oeverloze discussies? Ga je te snel over tot actie, waardoor nuttige alternatieven verloren gaan? 

Als organisatie heb je nood aan productieve ‘denk-pauzes’. Je komt even uit de actiemodus. Je weegt argumenten af in een open én gestructureerd gesprek, en bekijkt je uitdagingen vanuit nieuwe perspectieven. Zo genereer je innovatieve ideeën die uiteindelijk leiden tot effectieve beslissingen. 

Maar hoe pak je zo’n gesprekken aan?

We trainen jouw organisatie in de benodigde denk- en luistervaardigheden:
 • doorvragen om elkaar beter te begrijpen
 • op basis van wederzijds begrip kritische vragen stellen en jezelf kritisch bevragen
 • tegenargumenten beluisteren, zonder je persoonlijk aangevallen te voelen
 • je argumenten op een duidelijke manier verwoorden
 • je laten transformeren door andere invalshoeken
 • een uitdaging vanuit verschillende perspectieven analyseren

Hoe gaan we concreet te werk?


 • We leren je aan de slag te gaan met tools uit de praktische filosofie. Alle nodige competenties komen aan bod. Zo kan je nadien zelfstandig ‘denkpauzes’ inlassen.   
 • Wil je gericht nadenken over een vraag die je organisatie bezighoudt? Dan komen wij één of meerdere gesprekken faciliteren. Jullie noden vormen ons vertrekpunt. 
Voorbeeldvragen zijn:
 • Hoe onderscheidt je organisatie zich? 
 • Wat zijn je kernwaarden? Draagt je organisatie solidariteit hoog in het vaandel? Of staat efficiëntie bovenaan de agenda? En wat houden deze waarden precies in? 
 • Hoe vertaal je je kernwaarden naar de werkvloer?
 • Hoe beslis je welke doelen relevant zijn voor je organisatie? 
 • Vanuit welke visie pak je uitdagingen aan? Wat bijvoorbeeld te denken over verhoogde werkdruk, herstructureringen, veroudering van vrijwilligers,...?